Seniorenwoningen

Het complex De Oener Hof is eigendom van Stichting Habion en omvat 12 seniorenwoningen. 11 woningen hiervan zijn door Habion verhuurd aan ouderen. Eén woning van het complex wordt door onze stichting gehuurd als Ontmoetingsruimte.
Tot en met 2016 werden de woningen gehuurd door Stichting De Oener Hof en weer doorverhuurd aan de bewoners.
Vanaf 2017 vindt de verhuur rechtstreeks door Habion aan de bewoners plaats.


Voorzieningen

De woningen hebben in het verleden het predikaat ‘Zorgwoningen’ gekregen, ook i.v.m. de alarmeringsfaciliteit.
Nog steeds kunnen de bewoners hiervan gebruikmaken, nu door een alarmeringscontract met de WZU (o.a. de Boskamp) aan te gaan.


Huismeestertaken

Door onze stichting worden werkzaamheden verricht ten behoeve van de bewoner, zoals klein onderhoud, reinigen dakgoten, onderhoud gemeenschappelijk groen en schoonmaken van de ontmoetingsruimte. De bewoners betalen hiervoor via de servicekosten. Deze bedragen vloeien via Stichting Habion in de kas van onze stichting, waarmee de huur van de ontruimingsruimte weer opgebracht kan worden.
Onderhoudsklachten e.d. dienen eerst gemeld te worden aan de voorzitter (klik op een van de namen onder 'Bestuur' onderaan de pagina), die vervolgens zonodig MVGM Wonen inschakelt.


© 1989 - 2024 De Oener Hof. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid Disclaimer