Stichting ‘De Oener Hof’ wil uw privacy respecteren. Voor de uitvoering van onze taak, het beheren van de wachtlijst van woningen in ‘De Oener Hof’, het voordragen van kandidaat-huurders aan de eigenaar van de woningen (door tussenkomst van vastgoedbeheerder MVGM) en het bijhouden van een lijst van huurders hebben wij persoonlijke gegevens nodig. Wij verwerken deze gegevens zorgvuldig en conform de wet. In dit privacybeleid leest u welke gegevens wij opslaan, beschermen en verwerken.

1. Verantwoordelijke.
Onze stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, in concreto de penningmeester van het bestuur. Deze fungeert als functionaris voor de gegevensbescherming.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking.
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het beheer van de wachtlijst, de voordracht van kandidaat-huurders en het bijhouden van de lijst van huurders/bewoners.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen en die van (kandidaat-)huurders en van de eigenaar van de woningen.

3. Welke persoonsgegevens.
Bij registratie als (kandidaat-)huurder verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de (kandidaat-)huurder en van de contactpersoon:
• Achternaam
• Voorna(a)men
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Geslacht
• Telefoon
• E-mailadres
• Andere voor onze taken relevante gegevens

4. Herkomst persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens verkrijgen wij, omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt dan wel deze verkregen worden van MVGM.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met MVGM. Ook wordt uw naam alleen gedeeld met de overige bestuursleden.

6. Bewaartermijn en opslag gegevens.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 2 genoemde doeleinden, tot maximaal een jaar nadat u van de wachtlijst bent afgevoerd, resp. nadat u geen huurder meer bent.
Uw persoonsgegevens worden bijgehouden in excel-bestanden. Deze worden opgeslagen op een computer die beveiligd is met een wachtwoord en bewaard wordt in een afgesloten ruimte. Ook is een backupregeling van toepassing.

7. Uw rechten.
U heeft het recht tot inzage in uw gegevens. Als de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevenant zijn, kunt u om wijziging of aanvulling verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen.
Voorzover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming als (kandidaat-)huuder, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Intrekking betekent wel, dat de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking wel rechtmatig was.

8. Cookies.
Als u onze website www.oenerhof.nl bezoekt, worden voor het goed functioneren van de website cookies geplaatst. Na uw bezoek worden deze direct verwijderd.

9. Contact.

Voor opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met:

G.W. Wijnbergen (penningmeester)
Houtweg 5
8167 PJ Oene
0578-641272
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Versie 1 10-09-2018

© Copyright 2023 De Oener Hof. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid Disclaimer