Mevr. J.J. Vorstelman, bewoonster van het eerste uur
In 1985 kwamen er bij ‘Oener Belang’ vragen binnen, of er geen mogelijkheden waren om ouderen in Oene te laten blijven wonen met zorg in hun eigen omgeving, om niet naar elders te moeten vertrekken.
Er werd een enquête gehouden, waaruit veel belangstelling bleek.

Comité
Er werd een comité ingesteld, waarin de volgende personen zitting namen:
  • T. Heeres-de Wit namens beide vrouwenverenigingen uit Oene
  • R.J. Aalberts namens ‘Oener Belang’
  • F. Hiemstra namens het Comité ‘In Oene zit je goed’
  • H.G. van der Snel namens de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Oene.

Het comité is plannen gaan maken, als eerste met de Gemeente Epe voor een locatie waar het oog op was gevallen, namelijk het oude Coöperatie-terrein aan de Keizerstraat. De Gemeente verleende haar volle medewerking om dit terrein aan te wijzen voor woningbouw.
Ook werd contact gezocht met De Boskamp - nu WZU – over het leveren van zorg, welke tot op de dag van vandaag door de WZU geleverd wordt.


Financiering

Voor de financiering en de bouw werd de Landelijke Hervormde Bouwstichting, nu Habion te Houten, benaderd.
Er werden gelden verworven voor de gemeenschapsruimte en de inrichting daarvan bij o.a. de Gemeente Epe, de Provincie Gelderland, de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Oene en het Oranjefonds.
Door nog acties te houden en meerdere kleinere giften kwamen wij aan de benodigde gelden voor de gemeenschapsruimte, voor onze bewoners de pijler van De Oener Hof.
Van het Oranjefonds kregen wij gelden voor de totale inrichting.


Tegenvallers

Ook kregen wij tegenvallers. Het Coöperatie-terrein bleek vervuilde grond te bevatten door lekkage in de benzineopslag. Het saneren door de Provincie heeft 2 jaar geduurd. Alle voorbereidingen duurden toch 4 jaar, maar in 1989 werd begonnen met het bouwen.
Wij maakten ons 5 maanden voor de opening toch zorgen: er waren maar 7 woningen verhuurd, terwijl er 3 jaar tevoren wel 25 gegadigden waren die zich hadden ingeschreven. Maar ja: de Oenenaar ‘kiek eerst de katte uut de boom’ en zag dat het mooi ging worden. Hierna liep het storm en ontstond er zelfs een wachtlijst, die er nog steeds is.
Op 18 mei 1990 bij de opening waren alle 11 woningen verhuurd.


Oene: kern waar pit in zit

Wij wonnen in die tijd een wedstrijd, uitgeschreven door de Provincie Gelderland voor het werken in kleine kernen en dorpen met vrijwilligers. Het project De Oener Hof werd ingeschreven en zowaar kreeg Oene het predikaat ‘een kern waar pit in zit’. Tevens kregen we een bedrag in geld.
In 1989 werd de Stichting ‘De Oener Hof’ officieel opgericht. Het eerste bestuur bestond uit de leden van het hiervóór vermelde comité, aangevuld met mevr. J.M. Stokking-van Dieren.
In 2015 kon het 25-jarig jubileum gevierd worden met o.a. een receptie en activiteiten voor de bewoners.


© 1989 - 2024 De Oener Hof. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid Disclaimer