Stichting De Oener Hof streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Stichting De Oener Hof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting De Oener Hof is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

© Copyright 2023 De Oener Hof. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid Disclaimer