Er worden diverse activiteiten voor de bewoners georganiseerd, zoals bijvoorbeeld

  • Koffieochtenden
  • Gezamenlijke maaltijden, zoals na afloop van een educatief reisje in voor- en najaar.
  • Kerstviering
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Jaarvergadering

Daarnaast is er nog een Handwerkcafé. Bij deze activiteit zijn ook niet-bewoners van harte welkom!

Privacybeleid        Disclaimer