Fietstocht ‘Epe voor Epe’

‘De Oener Hof’ is dit jaar uitgekozen als een van de goede doelen van de fietstocht op zaterdagmiddag 22 juni a.s. voor ‘Epe voor Epe’.

Doel

Ons doel is  om geld bijeen te krijgen voor een betere toegankelijkheid van de ontmoetingsruimte van De Oener Hof. Dit houdt in: herinrichting tuin en straatwerk teneinde de toegankelijkheid naar de ontmoetingsruimte te verbeteren ten behoeve van de bewoners en bezoekers, die veelal gebruikmaken van hulpmiddelen, zoals rollators en rolstoelen.
Nu onze accommodatie 34 jaar bestaat, lijkt het ons tijd worden dit project aan te pakken.

Ruim 30 jaar geleden waren onze bewoners gemiddeld tussen de 60 en 70 jaar. Nu ligt de leeftijd veelal tussen de 80 en 93 jaar. Misschien zal ten gevolge van het herstellen van de bestrating ook een gedeelte van de tuin aangepast moeten worden. Door deelname aan deze fietstocht hopen we een gedeelte van de begrote kosten bij elkaar te krijgen.

Ons motto:

"We willen graag samen komen voor een praatje, maar dan wel over een veilig en iets breder straatje."

Verkoop kaarten

Bij Ali Kemp, Horthoekerweg 5, tel. 0578-64 14 47 / 06-82 79 82 64 zijn de volgende kaarten verkrijgbaar:

  • Fietskaarten à € 15,-- voor deelname aan de fietstocht
  • Sponsorkaarten à € 10,-- om deze dag alleen financieel te ondersteunen

Wij rekenen op veel belangstelling vanuit Oene!

De Stichting 'De Oener Hof' is 23 augustus 1989 opgericht en heeft o.a. ten doel het bevorderen van een goede huisvesting in Oene voor ouderen, ondermeer door het huren en verhuren van woningen. Een andere doelstelling is de realisering van een ontmoetingsruimte in het project van deze seniorenwoningen in De Oener Hof te Oene. De woningen bevinden zich in de Ds. Doornenbalstraat en de Keizerstraat.

Kijkt u rustig rond op onze website. Mocht u vragen hebben: het bestuur staat u graag te woord.

Koffieochtenden

Wanneer?
Globaal elke 2 weken op woensdag.

Tijd?
10.30 uur tot 11.30 uur. 

Kosten?
Bewoners gratis.
Gasten € 1,-- per kopje koffie met koek(je).

.

Klik hier voor de datums van de koffieochtenden

Ontmoetingsruimte

Adres: Ds. Doornenbalstraat 6.
Voor bewoners gratis te gebruiken.
Wel reserveren.

Verhuur aan derden
Voor niet-bewoners is het mogelijk de ruimte te huren. Neem daarvoor contact op met de secretaris.

.

.

Lees meer...

© 1989 - 2024 De Oener Hof. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid Disclaimer