De Stichting 'De Oener Hof' is 23 augustus 1989 opgericht en heeft o.a. ten doel het bevorderen van een goede huisvesting in Oene voor ouderen, ondermeer door het huren en verhuren van woningen. Een andere doelstelling is de realisering van een ontmoetingsruimte in het project van deze seniorenwoningen in De Oener Hof te Oene. De woningen bevinden zich in de Ds. Doornenbalstraat en de Keizerstraat.

Kijkt u rustig rond op onze website. Mocht u vragen hebben: het bestuur staat u graag te woord.


Interview in Veluws Nieuws

In Veluws Nieuws verscheen 29 maart 2019 een lezenswaardig artikel over De Oener Hof. Het bestuur werd geïnterviewd door Dennis Dekker over ontstaan en betekenis van De Oener Hof. Ook kwam hierin naar voren dat de ontmoetingsruimte in De Oener Hof niet alleen bedoeld is voor de bewoners van de nabijgelegen woningen, maar voor alle ouderen in Oene en omgeving, zoals bijvoorbeeld de koffieochtenden, het handwerkcafé en de sjoelclub.

Het artikel is te lezen via de volgende link: Veluws Nieuws.